Market & News

graph-market Derivatives

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK TATACHEM 26-11-20 294.00 -4.95 24000 -14.29
FUTSTK UBL 26-11-20 1,019.05 -4.55 7700 +175.00
FUTSTK PETRONET 24-09-20 226.95 -3.36 10659000 +0.51
FUTSTK M&MFIN 26-11-20 134.50 -3.17 134316 +5.41
FUTSTK IDFCFIRSTB 24-09-20 31.00 -3.13 92568000 -6.97
FUTSTK PETRONET 26-11-20 228.50 -3.12 63000 +31.25
FUTSTK PETRONET 29-10-20 228.20 -3.06 1224000 +145.78
FUTSTK BANDHANBNK 29-10-20 298.20 -2.93 1629000 +54.17
FUTSTK BANDHANBNK 26-11-20 299.75 -2.87 113400 +16.67
FUTSTK IDFCFIRSTB 26-11-20 30.70 -2.85 2584000 +17.24
x
x