Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK ABBOTINDIA 29-08-24 27,255.00 +1.14 500 0.00
FUTSTK SHREECEM 29-08-24 27,900.00 -0.73 525 0.00
FUTSTK MRF 29-08-24 127,851.00 -0.21 590 0.00
FUTIDX FINNIFTY 27-08-24 23,231.85 -0.10 700 0.00
FUTSTK BOSCHLTD 29-08-24 32,650.00 +0.94 1150 0.00
FUTSTK PAGEIND 29-08-24 39,271.25 +0.70 1575 0.00
FUTIDX NIFTYNXT50 26-07-24 71,945.95 -0.03 2670 0.00
FUTSTK NAUKRI 29-08-24 6,450.00 +1.88 3000 0.00
FUTIDX NIFTYNXT50 28-06-24 71,600.00 -0.04 5980 0.00
FUTSTK MRF 25-07-24 127,609.80 +0.37 6540 0.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh