Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTIDX MIDCPNIFTY 27-12-22 7,275.00 +0.25 75 -50.00
FUTSTK BOSCHLTD 23-02-23 17,840.00 +0.79 150 0.00
FUTSTK PAGEIND 23-02-23 46,574.20 -0.64 150 0.00
FUTSTK MRF 23-02-23 91,174.15 +0.41 250 +13.64
FUTSTK NESTLEIND 23-02-23 20,537.20 +2.18 320 0.00
FUTSTK SHREECEM 23-02-23 23,850.05 0.00 325 +8.33
FUTIDX FINNIFTY 31-01-23 19,506.00 0.00 360 0.00
FUTSTK ALKEM 23-02-23 3,110.00 +1.14 400 0.00
FUTSTK UBL 23-02-23 1,780.00 +0.28 400 0.00
FUTSTK JKCEMENT 23-02-23 3,254.00 +0.50 500 0.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh