Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK ABBOTINDIA 25-05-23 21,600.00 +0.98 160 0.00
FUTSTK NESTLEIND 25-05-23 19,030.50 -0.29 440 +10.00
FUTSTK ATUL 25-05-23 7,001.55 +0.77 450 +50.00
FUTSTK MRF 25-05-23 84,460.75 +0.49 450 +4.65
FUTIDX FINNIFTY 30-05-23 17,907.05 +1.04 480 -7.69
FUTSTK PAGEIND 25-05-23 38,032.65 +1.15 495 +6.45
FUTSTK TORNTPHARM 25-05-23 1,545.70 +4.16 500 0.00
FUTSTK ALKEM 25-05-23 3,249.35 +2.18 600 -25.00
FUTSTK BALKRISIND 25-05-23 1,984.60 -1.09 1800 0.00
FUTSTK DALBHARAT 25-05-23 1,889.45 +1.97 2000 +33.33
x
x
×
Let's Chat
close
refresh