Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK SHREECEM 27-06-24 25,801.00 -1.90 25 0.00
FUTSTK MRF 27-06-24 133,000.00 -0.89 160 +6.67
FUTSTK ABBOTINDIA 27-06-24 27,000.00 +0.41 160 +33.33
FUTIDX FINNIFTY 25-06-24 21,863.35 -0.81 520 +18.18
FUTSTK BOSCHLTD 27-06-24 30,327.40 -0.89 800 +77.78
FUTSTK ICICIGI 27-06-24 1,690.05 -2.98 1000 0.00
FUTSTK MRF 30-05-24 132,500.00 -0.89 2075 +1.97
FUTSTK PAGEIND 27-06-24 35,515.05 -5.03 2235 +140.32
FUTSTK PIDILITIND 27-06-24 3,051.45 +0.11 2750 0.00
FUTSTK OBEROIRLTY 27-06-24 1,523.10 -3.42 2800 0.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh