Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK SHREECEM 26-08-21 28,400.70 -2.40 75 +50.00
FUTSTK MRF 26-08-21 82,900.00 -0.46 220 0.00
FUTSTK BOSCHLTD 26-08-21 15,950.10 +0.07 250 0.00
FUTIDX FINNIFTY 17-06-21 16,694.90 +1.21 280 +250.00
FUTIDX FINNIFTY 29-07-21 16,704.05 -0.24 560 0.00
FUTSTK HDFCAMC 26-08-21 3,105.00 +1.30 600 0.00
FUTSTK PFIZER 26-08-21 5,620.00 +0.88 625 +66.67
FUTSTK ULTRACEMCO 26-08-21 6,713.00 -0.55 700 +40.00
FUTSTK BAJAJFINSV 26-08-21 12,088.85 +3.32 1200 +6.67
FUTSTK MINDTREE 26-08-21 2,480.00 +1.14 2000 0.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh