Market & News

FUTSTK IDEA 27-06-24 17.20 +3.93 2714520000 0.00
FUTSTK IDEA 25-07-24 17.30 +3.59 1070880000 +0.28
FUTSTK IDFCFIRSTB 27-06-24 83.85 -0.06 306157500 -0.03
FUTSTK PNB 27-06-24 126.65 -0.43 269048000 +0.07
FUTSTK CANBK 27-06-24 120.55 -0.78 196020000 +0.08
FUTSTK TATASTEEL 27-06-24 179.65 -1.56 184970500 0.00
FUTSTK GMRINFRA 27-06-24 98.90 +1.91 175095000 -0.03
FUTSTK HDFCBANK 27-06-24 1,650.15 -1.14 158494000 +0.07
FUTSTK SAIL 27-06-24 156.05 +0.94 149816000 +0.24
FUTSTK BANKBARODA 27-06-24 283.00 -0.75 147071900 +0.03
Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
x
x
×
Let's Chat
close
refresh