Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTIDX MIDCPNIFTY 30-08-22 6,475.40 9.46 75 -50.00
FUTSTK IDFC 29-09-22 54.10 8.74 50000 400.00
FUTSTK SBICARD 29-09-22 822.55 4.12 14400 350.00
FUTSTK SBICARD 25-08-22 817.95 3.64 125600 -3.09
FUTSTK PIDILITIND 29-09-22 2,185.20 3.56 2750 1000.00
FUTSTK SBICARD 28-07-22 814.35 3.51 6025600 -13.48
FUTSTK MUTHOOTFIN 29-09-22 1,065.00 3.48 1125 50.00
FUTSTK GODREJCP 29-09-22 839.20 2.81 11000 37.50
FUTSTK SRTRANSFIN 29-09-22 1,217.25 2.72 7800 62.50
FUTSTK CHAMBLFERT 29-09-22 280.00 2.64 6000 -20.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh