Market & News

graph-market Derivatives

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK GRASIM 29-10-20 747.05 +2.41 5707600 +824.31
FUTSTK INDUSINDBK 29-10-20 620.05 0.00 12402400 +636.48
FUTSTK GLENMARK 29-10-20 510.05 +2.82 5048500 +619.67
FUTSTK SBILIFE 29-10-20 854.85 -0.43 679500 +504.00
FUTSTK CIPLA 29-10-20 808.65 +6.98 2067000 +333.24
FUTSTK LUPIN 29-10-20 1,091.10 +4.20 1435650 +320.15
FUTSTK GODREJCP 29-10-20 719.00 +0.84 414000 +279.82
FUTSTK COLPAL 29-10-20 1,384.75 -1.60 327600 +277.42
FUTSTK VOLTAS 29-10-20 680.50 -1.49 227000 +272.13
FUTSTK DRREDDY 26-11-20 5,344.30 +9.52 17000 +257.89
x
x