Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK DRREDDY 29-09-22 4,392.05 +1.48 12875 +1960.00
FUTSTK PIDILITIND 29-09-22 2,185.20 +3.56 2750 +1000.00
FUTSTK BRITANNIA 29-09-22 3,673.50 -0.23 1400 +600.00
FUTSTK MOTHERSON 29-09-22 115.00 -2.71 31500 +600.00
FUTSTK RBLBANK 29-09-22 81.50 -8.48 155000 +520.00
FUTSTK BAJAJFINSV 29-09-22 11,565.00 +0.22 550 +450.00
FUTSTK IDEA 29-09-22 8.65 +2.37 350000 +400.00
FUTSTK IDFC 29-09-22 54.10 +8.74 50000 +400.00
FUTSTK LAURUSLABS 29-09-22 466.80 -0.68 4500 +400.00
FUTSTK ACC 29-09-22 2,090.00 +1.38 4500 +350.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh