Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK SAIL 29-07-21 136.25 +5.46 17812500 +335.03
FUTSTK MPHASIS 26-08-21 1,980.00 +4.48 2275 +250.00
FUTIDX FINNIFTY 17-06-21 16,694.90 +1.21 280 +250.00
FUTSTK SAIL 26-08-21 135.90 +5.84 2717000 +232.56
FUTSTK GAIL 26-08-21 164.55 +0.37 128100 +75.00
FUTSTK GUJGASLTD 26-08-21 614.90 +0.64 8750 +75.00
FUTSTK TECHM 26-08-21 1,057.95 +0.93 11400 +72.73
FUTSTK POWERGRID 29-07-21 247.45 +1.79 1524000 +68.58
FUTSTK PFIZER 26-08-21 5,620.00 +0.88 625 +66.67
FUTSTK VOLTAS 26-08-21 1,050.00 -1.36 7500 +66.67
x
x
×
Let's Chat
close
refresh