Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTIDX FINNIFTY 25-01-22 17,401.35 -4.42 1040 -39.53
FUTSTK APLLTD 27-01-22 754.95 -2.57 970900 -37.63
FUTSTK AMARAJABAT 27-01-22 598.05 -2.44 4597000 -27.33
FUTSTK TORNTPHARM 31-03-22 3,074.05 -4.00 750 -25.00
FUTSTK LALPATHLAB 27-01-22 2,860.95 -4.70 434375 -21.18
FUTSTK PVR 27-01-22 1,522.50 -0.83 2018313 -20.58
FUTSTK L&TFH 27-01-22 72.85 -3.51 46297710 -19.99
FUTSTK NAVINFLUOR 27-01-22 3,708.25 -4.31 305100 -19.09
FUTSTK BOSCHLTD 27-01-22 16,018.15 -2.74 90450 -18.95
FUTSTK RAMCOCEM 27-01-22 887.50 -5.57 1250350 -17.64
x
x
×
Let's Chat
close
refresh