Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTIDX MIDCPNIFTY 30-08-22 6,475.40 +9.46 75 -50.00
FUTSTK FSL 29-09-22 102.50 -0.49 31200 -25.00
FUTSTK CHAMBLFERT 29-09-22 280.00 +2.64 6000 -20.00
FUTSTK NAUKRI 29-09-22 3,896.35 +2.27 500 -20.00
FUTSTK SBICARD 28-07-22 814.35 +3.51 6025600 -13.48
FUTIDX BANKNIFTY 28-07-22 33,770.00 -0.71 2219950 -11.90
FUTSTK COFORGE 28-07-22 3,519.95 +0.37 449850 -11.17
FUTSTK GAIL 29-09-22 134.00 -0.19 54900 -10.00
FUTSTK CHAMBLFERT 28-07-22 278.85 +1.23 3840000 -9.99
FUTSTK RECLTD 25-08-22 123.40 -1.08 7428000 -9.70
x
x
×
Let's Chat
close
refresh