Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK AUBANK 26-08-21 1,053.00 +4.93 6500 -31.58
FUTSTK NTPC 26-08-21 118.85 -0.75 342000 -28.57
FUTSTK LTI 29-07-21 4,209.65 +3.97 16500 -20.86
FUTSTK MGL 26-08-21 1,235.30 +3.48 3000 -16.67
FUTSTK CUB 26-08-21 172.65 +2.01 111600 -16.28
FUTSTK GODREJCP 24-06-21 902.00 +1.41 3451000 -15.62
FUTSTK IBULHSGFIN 24-06-21 288.45 +0.77 29778600 -14.45
FUTSTK BIOCON 26-08-21 421.00 +0.25 89700 -13.33
FUTSTK SUNPHARMA 26-08-21 690.80 +0.60 96600 -12.66
FUTSTK VEDL 26-08-21 280.20 +2.26 130200 -12.50
x
x
×
Let's Chat
close
refresh