Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK AUBANK 27-05-21 1,280.00 +0.39 500 -50.00
FUTSTK BAJAJ-AUTO 27-05-21 3,935.00 -0.05 500 -33.33
FUTSTK PFIZER 25-03-21 4,645.05 +0.39 26000 -21.80
FUTSTK BANKBARODA 29-04-21 82.00 -3.24 4960800 -18.93
FUTSTK MARUTI 27-05-21 7,304.00 +1.13 3200 -17.95
FUTSTK BHEL 25-03-21 52.80 -3.21 111888000 -14.56
FUTSTK BANKBARODA 25-03-21 81.80 -3.25 121446000 -14.19
FUTSTK TRENT 29-04-21 888.15 -4.70 10150 -12.50
FUTSTK NAM-INDIA 25-03-21 353.00 -2.74 1792000 -11.60
FUTSTK BEL 29-04-21 148.10 -3.67 813200 -11.57
x
x