Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTIDX MIDCPNIFTY 27-12-22 7,275.00 +0.25 75 -50.00
FUTSTK MFSL 23-02-23 709.00 -1.73 3900 -14.29
FUTSTK POLYCAB 25-01-23 2,751.85 -0.22 12900 -14.00
FUTSTK SUNPHARMA 23-02-23 1,001.00 +0.52 17500 -13.79
FUTSTK SRF 23-02-23 2,412.00 -0.25 8625 -11.54
FUTSTK ABCAPITAL 25-01-23 158.20 -2.92 1836000 -11.23
FUTSTK ASIANPAINT 23-02-23 3,276.45 +0.06 9600 -11.11
FUTSTK HINDPETRO 23-02-23 243.60 +1.80 27000 -9.09
FUTSTK BANKBARODA 29-12-22 189.80 +0.74 86837400 -8.76
FUTSTK M&MFIN 23-02-23 234.95 -2.91 44000 -8.33
x
x
×
Let's Chat
close
refresh