Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
OPTSTK INDIGO 30-09-21 46.15 -69.24 209000 +41700.00
OPTSTK KOTAKBANK 30-09-21 4.50 +125.00 152800 +19000.00
OPTIDX NIFTY 23-09-21 2.05 +24.24 37450 +18625.00
OPTIDX BANKNIFTY 07-10-21 120.15 -10.34 19150 +15220.00
OPTIDX NIFTY 07-10-21 57.70 +23.55 22300 +14766.67
OPTIDX NIFTY 25-11-21 65.00 +47.73 21500 +14233.33
OPTIDX BANKNIFTY 07-10-21 671.30 -48.36 6025 +11950.00
OPTSTK INDIGO 30-09-21 62.00 +1,837.50 59500 +11800.00
OPTSTK INDIGO 30-09-21 70.00 +536.36 93000 +9200.00
OPTIDX NIFTY 28-10-21 1,382.05 +1.55 12300 +8100.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh